موی"سر"مدل آلمانی فرزندیک روحانی

خانم (همسر امام) می‌گفتند: «یک روز احمد را برای کوتاه کردن مو‌هایش به آرایشگاه بردم. آرایشگر موهای او را مدل آلمانی کوتاه کرد. هنگامی که آقا به خانه آمد از دیدن مدل موهای احمد - که بور هم بود - ناراحت شد، اما به من اعتراض نکرد. در حالی که به شدت خشمگین بود، گفت: چرا موی پسر من طلبه باید این گونه کوتاه شود و خودش با قیچی موی او را کوتاه کرد. البته من هم بسیار ناراحت و عصبانی شدم. ولی سکوت کردم.» (ص ۳۵۹) 

کتاب «اقلیم خاطرات» خاطرات مستند ۱۰ سال (۱۳۵۷-۱۳۴۷۷) فاطمه طباطبایی

منبع : خانه مشاورماجرای "موی سر"مدل آلمانی- فرزندیک روحانی
برچسب ها : کوتاه ,آلمانی ,فرزندیک روحانی ,آلمانی فرزندیک ,آلمانی فرزندیک روحانی دانلود زيرنويس فارسي